Mekanisk tillverkning

   Vill du ha något konstruerat?
   Vill du ha något tillverkat?
   Vill du ha något reparerat?

   Hör av dig till oss på telefon
 
  
0650 - 18808
   070-348 88 08
   eller
   E-post: gunnar@thunmantools.se

- Vi utför legotillverkning av mekaniska detaljer
- Vi konstruerar och tillverkar fixturer för skärande bearbetning
- Vi konstruerar och tillverkar svetsfixturer
- Vi arbetar med små serier
- Vi tillverkar prototyper
- Vi utför reparationer

- Vi arbetar mest i stål, aluminium och rostfritt
- Vi arbetar även i plast och trä
- Vi kan även arbeta i andra material

Vi har även en del "egna" produkter

- Reservdelar till T-Ford
- Reservdelar till äldre HD-motorcyklar
- Produkter utskurna med hjälp av Vattenskärning och Laserskärning
- För takskottning TAKSKOTTAREN